فروشگاه اینترنتی مد و کلاس
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مجموعه کامل تعبیر خواب جواهرات از معبران معروف

انسان یک سوم عمرش را در خواب سپری می‌کند. خواب میتواند برای ما لذت بخش و یا ترسناک باشد. بسیاری از ما بعد از بیدار شدن از خواب دنبال معنای خواب‌مان میگردیم. دیدن طلا در خواب یا پیدا کردن جواهرات از شایعترین خوابهایی است که همه ما حداقل یک بار در عمرمان تجربه کرده‌ایم. مد و کلاس در این نوشته به دنبال تعبیر خواب طلا و جواهرات از معروفترین معبران تعبیر خواب است.

 

تعبیر خواب جواهرات

 

تعبیر کلی جواهرات

ابن سیرین می‌گوید: دیدن جواهرات در خواب، زنی ثروتمند و زیبا است.

امام صادق نیز فرموده است: تعبیرهای جواهر ۸ موردند: ۱- مال و اموال ۲- علم مشهور ۳- فرزند معروف ۴- چیزی گرانبها ۵- زنی زیبا ۶- سخنی مفید ۷- خیر و برکت ۸- کاری نیک و خوب

 

تعبیر خواب طلا

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر طلا برای مرد‌ها غرامت و تاوان و غم و اندوه است، ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده می‌باشد.

جابر نیز تعبیر طلا برای مردان را بد، و برای زن‌ها خوب می‌داند.

ابن سیرین می‌گوید: به دست آوردن طلا در خواب و یا اینکه کسی به تو طلا بدهد، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست خواهی داد، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه کسی به تو خشم می‌کند.

تعبیر خواب جواهرات طلا متفاوت است.

 

تعبیر خواب جواهرات

طلای زیاد به مال زیاد تعبیر میشود

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مقدار زیادی طلا به خانه می‌بری، یـعـنـی مال زیادی به دست خواهی آورد.

حضرت دانیال می‌فرمایند: اگر ببینی فرشته‌ی به تو چیزی از جنس طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌دهد، یـعـنـی بخت و اقبال به تو روی می‌آورد.

جابر مغربی می‌گوید: جمع شدن طلا و نقره در یک‌جا، یـعـنـی عزت و جاه به دست خواهی آورد.

اگر در خواب ببینی سر تو از طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری. ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی پایت از نقره و پاشنه آن از طلا است، مال و اموالت زیاد خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید: معامله با طلاساز یـعـنـی با مرد دروغگوئی سر و کار پیدا خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: خوردن طلا در خواب یـعـنـی به اندازه آن از مال و اموال حودت برای زنت خرج می‌کنی.

ذوب کردن طلا نیز یـعـنـی نامت بر سر زبان مردم خواهد افتاد.

 

تعبیر خواب انگشتر

 

دیدن انگشتر در خواب معانی مختلفی می‌تواند داشته باشد.

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب جواهرات انگشتر می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشترت خوب ساخته نشده، یـعـنـی قسمتی از مال و اموال تو از بین خواهد رفت و پادشاه بر تو خشمگین می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: دیدن انگشتری با دو نگین در خواب، یـعـنـی «غلام‌زاده» هستی. یا اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است، یـعـنـی از یکی از دو گناه خودت توبه خواهی کرد

امام صادق می‌فرمایند: تعبیر انگشتر طلا در خواب خوب می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: دیدن انگشتر نقره در خواب، یـعـنـی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

 

دیدن انگشتر در خواب

تعبیر انگشتر از نظر امام صادق

 

امام صادق می‌فرمایند: تعبیرهای انگشتر نقره ۴ موردند: ۱- مملکت ۲- زن ۳- فرزند ۴- مال.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر از جنس برنج یا مس داری، یـعـنـی از انسان‌های بی‌اصل و نسب به تو سود و منفعت می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یـعـنـی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.

ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی انگشتر یشمی داری، یـعـنـی با زنی ازدواج خواهی کرد.

حضرت دانیال می‌فرمایند: اگر ببینی «پادشاه» به تو انگشتری هدیه داد، یـعـنـی پادشاه تو را حاکم بخشی از مملکتش خواهد کرد و یا اینکه از حکومت پادشاه به تو یا بستگانت شری می‌رسد و ‌‌‌‌‌ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی پادشاه می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر خود را به کسی بخشیده‌ای، یـعـنـی بخشی از دارائی خود را خواهی بخشید.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را به کسی بخشیده‌ای یا به امانت گذاشته‌ای، ولی آن شخص قبول نکرد یا پس داد، یـعـنـی به خواستگاری زنی می‌روی ولی قبول نخواهد کرد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را فروخته‌ای و پولش را هم گرفته‌ای، یـعـنـی همه اموال خودت را فروخته و خرج خواهی کرد. ولی اگر پولش را نگرفتی، یـعـنـی بخشی از اموالت را می‌فروشی.

 

انگشتر شکسته

 

اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده، یـعـنـی بزرگی و جاه و مقامت از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا خواهد ماند. ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، یـعـنـی آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را شکسته‌ای، یـعـنـی بین تو و زنت جدایی میافتد.

ابن سیرین نیز در تعبیر خواب جواهرات می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را از دست داده‌ای یا اینکه آنرا دزدیده‌اند، یـعـنـی کارهایت مشکل برخواهد خورد.

امام صادق می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌دار خود را از دست داده، یـعـنـی جاه و مقامش از بین رفته و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می‌شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند، یـعـنـی برکنار می‌شود.

 

تعبیر خواب نقره

 

ابن سیرین می‌گوید: بیشتر مردم وقتی که در خوابشان نقره می‌بینند، در بیداری نیز نقره به دست می‌آورند و تعبیرش برای بسیاری دیگر زحمت و مشقت است. دلیل این اختلاف تعبیرها نیز به خاطر تفاوت طبع و سرشت انسان‌ها با یکدیگر است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر نقره سالم، خبر راست می‌باشد، ولی تعبیر نقره شکسته، خبر دروغ است.

 

دیدن نقره در خواب

معدن نقره

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب معدن نقره ببینی، یـعـنـی با دختری بزرگ و با مقام و منزلت ازدواج می‌کنی، ولی اندوهگین و ناراحت خواهی شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی معدن نقره پیدا کرده‌ای یـعـنـی با زنی زیبا ازدواج می‌کنی.

معبری دیگر در تعبیر خواب جواهرات نقره چنین می‌گوید: اگر ببینی نقره از معدن به دست آورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

 

اعضای نقره

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سرت از نقره یا طلا است، یـعـنـی مال و اموال به دست خواهی آورد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پایت از نقره و پاشنه آن از طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموالت زیاد می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کیف تو نقره هست، یـعـنـی چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی یک “درهم” نقره داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا خواهی شد.

یکی از معبران می‌گوید: خرید نقره از مغازه، یـعـنـی در شهر خودت با زنی ازدواج می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:  به دست آوردن نقره زیاد در خواب، یـعـنـی گنج پیدا خواهی کرد.

 

جمع طلا و نقره یعنی به دست آوردن عزت و جاه

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طلا و نقره در یک جا کنار هم جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چرک و کثیفی آهن و نقره و قلع و نظایر آن، غم و اندوه می‌باشد به هر اندازه‌ای که دیده‌ای.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: گداختن طلا یا نقره، یـعـنـی بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

امام صادق تعبیر خواب جواهرات نقره را ۴ مورد می‌داند: ۱- زن ۲- فرزند ۳- مال ۴- معاش و معیشت.

 

تعبیر خواب مروارید

 

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر مروارید، زنی زیبا می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی حضرت دانیال می‌فرمایند: تعبیرش فرزند خود یا فرزند کنیزک است.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که صاحب فرزندی زیبا خواهی شد.

برخی از معبران می‌گویند: تعبیر مرواریدهای پراکنده، سخن علم و حکمت و یا تعداد پسران و دختران است.

حضرت دانیال می‌فرمایند: اگر ببینی از شکم ماهی، مروارید به دست میاوری، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر خواهی شد.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب غواصی در دریا و به دست آوردن مروارید، یـعـنـی به اندازه آن علم و دانش کسب خواهی کرد یا مقداری از مال و اموال پادشاه به تو می‌رسد. ولی اگر ببینی در دریا غواصی کردی و هیچ چیز بیرون نیاوردی، یـعـنـی مشغول کسب علم و دانش می‌شوی، ولی بی‌فائده می‌باشد و نتیجه‌ای ندارد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی «رضوان» از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهد، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا خواهی شد، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور می‌شود.

 

جواهرات

دیدن مروارید در خواب تعبیرش علم و دانش است

 

ابن سیرین در تعبیر خواب جواهرات مروارید می‌گوید: اگر ببینی مرواریدهای زیادی داری، یـعـنـی به اندازه آن‌ها مال و اموال به دست خواهی آورد.

تعبیرگری می‌گوید: داشتن شمشیری از مروارید، یـعـنـی از علما و دانشمندان به تو سود و منفعت می‌رسد.

حضرت دانیال می‌فرمایند: اگر ببینی روی سر تو کلاهی از مروارید قرار دارد، یـعـنـی بزرگ و با عزت خواهی شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گردنبند مروارید داری، یـعـنـی خداوند به تو علم قرآن عطا می‌فرماید و هر چه گردنبند قیمتی‌تر باشد، علم و دانش بیشتری به تو می‌رسد.

تعبیرگری می‌گوید: داشتن مروارید در هر دو گوش، یـعـنـی علوم قرآنی کسب کرده و دانا می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: دیدن دستبند مروارید در خواب، یـعـنـی صاحب فرزندی دختری زیبا می‌شوی.

 

خروج مروارید از بدن

 

تعبیر خواب جواهرات مروارید بسته به خواب متفاوت است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از دهان تو رشته‌ای از مروارید بیرون آمده است، یـعـنـی سخن علم و حکمت می‌گویی.

اگر ببینی از سوراخ «آلت مردی» تو مروارید یا گوهر بیرون می‌آید، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار خواهی شد.

امام صادق می‌فرمایند: اگر ببینی از «فرج» تو مروارید و گوهر بیرون می‌آید، یـعـنـی فرزندت عالم و پرهیزکار می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: خوردن مروارید در خواب، یـعـنـی علم و حکمت را پوشانده و قرآن را فراموش می‌سازی. اگر ببینی مروارید را در دهان گذاشته و فرو بردی و قورت دادی، یـعـنـی خداوند به تو علم قرآن عطا می‌فرماید.

اگر ببینی به جای هیزم، مروارید می‌سوزانی، یـعـنـی به کسی علم و حکمت می‌آموزی که لایق آن نمی‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مروارید را در جای کثیف و ناپاکی گذاشتی، یـعـنـی علم و حکمت را به شخص نادان خواهی گفت.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:فروختن مروارید در خواب، یـعـنـی قرآن را فراموش می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مروارید از دست تو افتاد و شکست، تعبیرش گریستن می‌باشد.

امام صادق تعبیرهای مروارید را اینچنین می‌فرمایند: ۱- قرآن ۲- حکمت ۳- مال و اموال ۴- زنی زیبا ۵- کنیزک زیبا ۶- فرزند خوب و نیک.

 

تعبیر خواب گردنبند

 

جواهرات

 

دیدن گردنبند در خواب با توجه به نوع آن متفاوت است.

ابن سیرین در تعبیر خواب جواهرات می‌گوید: اگر ببینی گردنبند مروارید داری، یـعـنـی خداوند به تو علم قرآنی عطا می‌کند و هر چه گردنبندت قیمتی‌تر باشد، علم و دانش بیشتری به تو می‌رسد. اگر ببینی از دهان تو گردنبندی از مروارید بیرون آمده است، یـعـنـی سخن علم و حکمت می‌گویی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گردنبند تو «جواهرنشان» می‌باشد، یـعـنـی به جاه و منزلت رسیده و کامیاب و بهره‌مند می‌شوی.

اگر ببینی گردنبند متناسبی در گردن داری، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست خواهی آورد و ‌‌‌‌‌یا به تو امانتی می‌سپارند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: داشتن گردنبندهای زیاد در خواب، یـعـنـی علوم مختلف را به اندازۀ کافی یاد خواهی گرفت.

امام صادق درباره تعبیرهای گردنبند را اینچنین میفرمایند: ۱- حج اسلامی ۲- حکومت و فرمانروائی ۳- خصومت و دشمنی ۴- امانت ۵- معالجه و درمان ۶- کنیزک.

 

تعبیر خواب دستبند

 

ابن سیرین می‌گوید: دیدن دستبند در خواب برای زن‌ها، شوهر، ولی برای مردها غم و اندوه و تنگدستی است.

اگر مردی در خواب ببیند که دستبند نقره دارد، یـعـنـی دچار غم و اندوه کمتری نسبت به انواع دیگر دستبندها می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: دیدن دستبند نقره در هر دو دست، یـعـنـی با رنج و سختی مال و اموال و نعمت به دست خواهی آورد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در دست فرد مشرکی دستبند نقره می‌اندازی، یـعـنـی فرد مشرکی به دست تو مسلمان خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: دستبند مروارید در خواب، یـعـنـی صاحب فرزندی دختری زیبا می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از دهان تو دستبندی از مروارید بیرون آمد، یـعـنـی سخن علم و حکمت می‌گویی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که پادشاهی به او دستبند می‌دهد، یـعـنـی صاحب فرزند یا برادر خواهد شد، ولی اگر این خواب را زنی ببیند یـعـنـی ازدواج خواهد کرد.

امام صادق ع تعبیرهای دستبند را ۱۲ مورد می‌دانند: ۱- برادر ۲- خواهر ۳- شریک ۴- دوست ۵- یار و رفیق۶- فرزند ۷- قوت ۸- توانائی ۹- حکومت و فرمانروائی ۱۰- مال ۱۱- محبت ۱۲- کار و پیشه و کشاورزی.

 

تعبیر خواب یاقوت

 

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر یاقوت، زن یا «کنیزک» می‌باشد.

تعبیر یاقوت سرخ یا سبز، زنی خوش‌قیافه می‌باشد و اگر زن تو حامله می‌باشد، دختری زیبا به دنیا می‌آورد.

اگر ببینی یاقوت به دست آورده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت می‌رسی. اگر ببینی مقدار خیلی فراوانی یاقوت داری، یـعـنـی مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی «رضوان» از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهد، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد.

 

تعبیر خواب زمرد

 

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر زمرد، فرزند و برادر یا مال حلال و شایسته می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش دین و مذهب خوب و نیک است و هر کم و زیادی در زمرد ببینی تعبیرش به دین و مذهب برمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش «کنیزک» می‌باشد و هر کم و زیادی در زمرد به کنیزک برمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش حرفی خوب و نیکو می‌باشد.

امام صادق می‌فرمایند: تعبیرهای زمرد عبارتند از: ۱- فرزند ۲- برادر ۳- مال حلال ۴- کنیزک زیبا ۵- سخن خوب و نیکو، و هر چه زمرد بهتر باشد، مواردی که گفته شد بهتر خواهند بود (تعبیرهای مختلف).

 

تعبیر خواب یشم

 

یشم

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر یشمی داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.

اگر ببینی مقدار فراوانی یشم داری، یـعـنـی از زن‌ها مال و اموال بدست می‌آوری.

 

تعبیر خواب یعقیق

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی عقیق داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر ببینی عقیق خود را از دست داده‌ای، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.

اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از عقیق هستی، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .

 

تعبیر خواب مرجان

 

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر مرجان، زن یا فرزند می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش فرزند می‌باشد، ولی اگر همراه جواهرهای دیگر ببینی تعبیرش مال و اموال است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مرجان داری، یـعـنـی با زنی که فرزند دارد ازدواج می‌کنی.

اگر ببینی مرجان خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.

امام صادق می‌فرمایند: تعبیرهای مرجان عبارتند از: ۱- فرزند ۲- زینت ۳- زیبایی ۴- مال و اموال (تعبیرهای مختلف).

 

تعبیر خواب لعل

 

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر لعل، زنی زیبا می‌باشد.

اگر ببینی لعل قرمزی داری، یـعـنـی با زنی بزرگ ازدواج می‌کنی یا «کنیزک» زیبایی را به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شخص آشنائی، تکه‌ای لعل به تو داده است، یـعـنـی با زنی ثروتمند از بستگانت ازدواج می‌کنی. اگر ببینی مقدار زیادی لعل داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .

امام صادق می‌فرمایند: تعبیرهای لعل عبارتند از: ۱- زن ۲- کنیزک ۳- نعمت ۴- دختر

 

تعبیر خواب فیروزه

 

فیروزه

 

تعبیر خواب جواهرات فیروزه، پیروزی، و قوتِ روان انسان می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از فیروزه هستی، یـعـنـی به اندازه آن‌ها مال و اموال به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فیروزۀ خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

امام صادق می‌فرمایند: تعبیر فیروزه چهار حالت است: ۱- پیروزی و یاری ۲- برآورده شدن حاجت و خواسته ۳- قدرت و قوت ۴- حکومت و فرمانروائی

 

تعبیر خواب بلور

 

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر بلور، زن بی‌اصل و نسب می‌باشد

اگر ببینی بلور داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با زن و بی‌اصل و نسبی ازدواج می‌کنی. اگر ببینی بلورهای فراوانی داری، یـعـنـی مال و اموالی را به سبب زن‌ها به دست می‌آوری.

اگر ببینی بلور خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی یا از پیش تو غایب می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بلور می‌فروشی، یـعـنـی زنان بی‌اصل و نسب را دلالی می‌کنی و واسطه و میانجی آنها برای دیگران می‌شوی، و اگر ببینی بعضی از بلورهایی را که می‌فروشی سوراخ دارد و برخی ندارد، یـعـنـی دختران «دوشیزه» و همچنین زنان بیوه را دلالی می‌کنی و واسطه و میانجی آنها برای دیگران می‌شوی.

اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یـعـنـی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شمشیر بلوری داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد .

 

دیدگاه‌های نوشته

*
*